Výzkum Trend Micro a VMware: pouze jedna z deseti lokálních firem ví o pokutách plynoucích z GDPR

Čeští a slovenští manažeři jsou informováni o novém nařízení GDPR, nicméně většina z nich nemá znalosti o důsledcích případného nedodržení nového předpisu

Trend Micro a VMware ve spolupráci s agenturou IPSOS provedly mezi českými a slovenskými manažery zodpovědnými za ochranu osobních údajů průzkum, který zjišťoval, jak jsou připraveni na nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Téměř 8 firem z 10 (77 %) o nařízení ví, nicméně jen přibližně jedna z 10 (8 %) obeznámených firem správně rozumí potenciální výši pokut za porušení předpisu.

Přesně 25. května 2018 začne platit nařízení GDPR týkající se ochrany osobních údajů a firmy budou muset projít náročným procesem přezkoušení vnitřních kyberbezpečnostních procedur. Novou úpravu budou muset aplikovat všechny subjekty, které zpracovávají či sbírají osobní data osob žijících na území EU. Změnou projdou zásady registrování, uchovávání, zpracovávání a zpřístupňování údajů všech fyzických osob.

Seznamte se, prosím, s obsahem zprávy nazvané „GDPR neboli obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů: Nejvyšší čas jednat“, která přináší podrobné výsledky průzkumu.